Vše o fotbale

Ostatní

Historie 2/6

http://i288.photobucket.com/albums/ll162/Basoninho/Nepojmenovan11-2.jpg

Velké oživení fotbalu v Anglii přinesl konec první poloviny 19. století. Zásluhu na tom měli studenti na středních soukromých školách, kteří nepřestali hrát fotbal ani v jeho nejtemnějších dobách a učitelé se zvýšeného zájmu mládeže o hry a pohyb v přírodě chytli. Na těchto školách zapustili kořeny atletika, kriket, veslování a základy tu položil i fotbal. V zápiscích historiků jsou v této souvislosti jmenovány školy v Cambridgi, Etonu, Harrowu, Charterhouse, Rugby, Shrewsbury a Westminsteru.

Proslulosti dosáhla zejména škola v Rugby. Její učitelé doporučovali především kriket, ale časem podlehli nátlaku studentů a povolili i fotbal. Škola získala takovou proslulost, že ji v roce 1839 navštívila anglická královna, aby mohla zhlédnout fotbalové utkání.

Jednotlivé školy ale nehrály podle stejných pravidel. V roce 1845 byla na škole v Rugby sepsána pravidla pod názvem Zákony fotbalu, jak je hrán ve škole v Rugby. Podstatné bylo, že se smělo hrát i rukama. Pravidla vydaná H. de Wintonem a J. C. Thringem v Cambridgi roku 1848 byl tenký sešitek, který se nezachoval. Podle něj se ale přizpůsobovala pravidla i na dalších školách. V Etonu je sepsali v roce 1849, přičemž se snažili co nejvíc odlišit od pravidel z Rugby. Dokonce prý zakázali hraní rukou, ale nelze to prokázat.

Nejznámější z prvních pravidel vytvořil v roce 1862 opět J. C. Thring, tenkrát už uppinghamský rektor. Jsou to vůbec nejstarší dochovaná pravidla fotbalu.

Ve srovnání s těmi dnešními jsou stručná a jednoduchá. Znějí takto :

1. Branky je docíleno, jestliže míč byl dopraven brankou nebo pod brankovou tyčí, aniž by byl vnesen nebo udeřen rukou.

2. Jest pouze dovoleno používati rukou k umrtvení míče, aby mohl býti kopnut.

2. Nohou smí býti kopnut pouze míč.

4. Hráč nesmí kopati míč, pokud je ve vzduchu.

5. Není dovoleno podrážení ani kopání do paty.

6. Byl-li míč sražen za pomezní čáry, má býti dopraven zpět do hřiště od téhož hráče, a to z místa, na kterém přešel pomezní čáru, a sice přímým směrem ke středu hřiště.

7. Přešel-li míč přes brankovou čáru, má býti dopraven zpět do pole stranou, jejíž brankovou čáru přešel.

8. Žádný hráč nesmí býti blíže nežli šest kroků od hráče, který míč zahrává.

9.Hráč je mimo hru, jestliže je před míčem, a musí se vrátiti zpět, co nejrychleji možno. Byl-li míč naposledy hrán hráčem jeho strany, nesmí se míče dotknouti, kopati ho nebo hnáti kupředu dříve, nežli se dotkl některý hráč protistrany, nebo jestliže hráči jeho vlastní strany míč přeběhli a jsou s to hráti míč před ním.

10. Vrážení je zakázáno a dovoleno jen tehdy, je-li míč za hráčem.

Thringova pravidla tedy dovolovala hraní rukou, ale pouze za účelem zpracování přihrávky nebo odraženého míče.

Žádné komentáře